Kurs maturalny

Oferujemy kursy przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz niemieckiego.
Kurs obejmuje minimum 36 zajęć 90-minutowych, dzięki którym uczeń opanuje materiał językowy wymagany na egzaminie.
Na zakończenie kursu jest możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu maturalnego.

nowoczesne metody nauczania
|
dla firm
|
dla najmłodszych
|
gry i zabawy
|
konwersacje